FacebookПідписатися на RSS

КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"Математика"/Files/images/bbloteka/2019/P00303-134520(1).jpg

Мануальні дії в освітньому просторі з TANGRAM i LEGO: збірник вправ
Укл. Г.М. Бондар (2020)
(Серія "Бібліотека журналу "Математика в школах України"")

Збірник вправ створений з метою впровадження новітніх інструментів навчання та діяльнісних методів, принципів дитино-центризму, професійної свободи вчителя й розвитку емоційного інтелекту учнів основної та старшої школи. У збірнику описано методику "TANGRAM i LEGO", що покликана зробити освітній процес динамічним, практично спрямованим, мотивувати дитину до навчання, водночас використовуючи позитивні моменти так званого кліпового мислення покоління Z. Збірник вправ рекомендується вчителям математики для використання в освітньому процесі.


/Files/images/bbloteka/2019/P00213-153611(1).jpg

Позиційні задачі. Список Верника. Список Кушніра
Кушнір І.А. (2020р.)
(Серія "Бібліотека журналу "Математика в школах України"")

Ця книга знайомить читачів із надзвичайними цікавими геометричними задачами на побудову - позиційними. Позиційні задачі відрізняються умовою від зазвичай прийнятих задач на побудову. Такі задачі збагачують традиційну колекцію, їх кількість набагато більша аніж в існуючих задачниках.
Розв'язанню передує розділ інструментарій, де виділені особливо важливі теореми: теорема трилисника, теорема Мансіона, ортосиметрична теорема.
Для вчителів загальноосвітніх шкіл, керівників математичних гуртків.


/Files/images/bbloteka/2019/P91120-151723(1).jpg

Математика. Компетентнісні завдання. 7-9 класи.
Упоряд. Бровко Г.В., Крикун Н.М., Сліпченко В.Г. (2019 р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

У посібнику представлено вправи для реалізації однієї з чотирьох наскрізних ліній на уроках математики, що структуровані за класами. Учням запропоновано розглянути реальні життєві ситуації, проаналізувати їх і зробити відповідні висновки для розвитку ощадливості та поміркованості, формування умінь аналізувати власну економічну ситуацію та родинний бюджет. Усі вправи апробовано в школах м. Сміла.
Для вчителів-предметників, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів педагогічних навчальних закладів.


Пленерні уроки з алгебри для 7-8 класів
Гуляр О.П., Самарик Б.М., Черпак Н.В.
(Бібліотека журналу "Математика в школах України")

В посібнику наведено плани-конспекти 12 пленерних уроків для учнів 7-8 класів. Призначено для використання вчителями математики в навчальному процесі в ЗЗСО.


Інтегровані уроки: математика, інформатика, трудове навчання
Авторський колектив: І. Кирдей, О. Журибеда, А. Бабенко, Н. Грушко, Л. Капля, О. Крупа, П. Крупа, Т. Нюкіна, С. Палієва

Навчально-методичний посібник складається з трьох розділів і передбачає інтеграцію знань учнів з математики та інформатики під час вивчення технічних та обслуговуючих видів праці та технологій. Кожна розробка може бути використана як окремо вчителем математики, інформатики й трудового навчання, так і для організації їхньої співпраці в довільному поєднанні.
Посібник призначений для вчителів математики, трудового навчання, технологій та інформатики, педагогів-організаторів, соціальних педагогів, які проводять профорієнтаційну роботу, а також студентів відповідних спеціальностей ВНЗ.

/Files/images/bbloteka/2018/20181101_123344.jpg
Математичний гурток. 10-11 класи. Числа. Послідовності. Функції

Автори: Кукуш О.Г.,Ушаков Р.П.

Пропонований посібник містить добірку статей, матеріали яких можна використовувати для проведення засідань математичного гуртка в 10-11 класах та для підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах, турнірах, конкурсах.
Для вчителів математики, студентів математичних спеціальностей та учнів, які бажають поглибити свої знання з математики.

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_101642.jpg
Математика. Тестовий тренінг

Автори: О.В. Кісілевич, О.С. Пенцак, Л.В. Барбуляк, Є.В. Гвоздьова

Посібник містить 20 тестів, які відповідають чинній програмі з математики для закладів загальної середньої освіти. До тестів подано відповіді.
Для учнів, вчителів математики та для самостійної підготовки абітурієнтів до ЗНО

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (1,2018).jpg
Побудова трикутника. Енциклопедія розв’язування задач

Автор: Кушнір І. А.
У посібнику читач дістане відповіді щодо можливості й неможливості побудови трикутника за його трьома елементами. Особливістю книги є розгляд задач, що не мають розв’язків.
Задачі в книзі розміщено за певною системою, що дає можливість читачеві швидко знайти бажану задачу. Матеріал книги може бути використаний на уроці геометрії, занятті факультативу, під час підготовки до математичних олімпіад різного рівня.
Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (3,2018).jpg
Позакласні заходи з математики. 5–9 класи (в 2 частинах)

Укладач О. О. Старова
Пропонований посібник містить матеріали для організації та проведення позакласних заходів із математики для учнів 7–9 класів.
Посібник стане у пригоді вчителям загальноосвітніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/алгебра.jpg
Алгебра. Уроки. 9 клас. І семестр

Автори: Кирдей І., Палієва С.Т. та інш.
У книжці вміщено програму, орієнтовний календарно-тематичний план і дидактичні матеріали для прове­дення уроків алгебри в 9‑му класі за новою навчальною програмою для загальноосвітніх навчальних закладів (авт. М. І. Бурда, Ю. І. Мальований, Є. П. та інш.), укладеною відповідно до нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти.

/Files/images/bbloteka/2017/Мат (12,2017).jpg
Радість співпраці!

Автори: Г. Філіпповський, О. Карлюченко
Пропонована книга містить геометричні новели, що стануть у пригоді учням, які захоплюються геометрією, учителям-практикам як під час організації навчального процесу на уроці, так і в позакласній роботі.
Книга призначена для учнів, учителів математики загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій.

/Files/images/bbloteka/2017/Мат(11,2017).jpg
Тематичне планування та контрольні роботи з математики для 8–9 класів

Укладачі: Кавалеров В. А., Грінчук В. В., Потьомкіна В. Ю., Задоріна О. М.
Мета пропонованих матеріалів — надати можливість учителеві як можна точніші виконати програму та сформувати знання та вміння з програмового матеріалу.
Контрольні роботи складені у форматі ЗНО за рівнями складності. Контрольні роботи призначені для вчителів, які викладають математику в 8–9-х класах у 2017/2018 навчальному році за оновленою програмою.

/Files/images/bbloteka/2017/Матем. (4, 2017).jpg
Розв’язування рівнянь і нерівностей із модулем
Автор: Офіцеров К. М.
Посібник стане у пригоді вчителеві під час організації навчального процесу, проведення факультативних занять, підготовки учнів до участі в математичних олімпіадах, під час організації самостійної підготовки учнів до складання зовнішнього незалежного оцінювання. Посібник допоможе учневі самостійно організувати планомірне вивчення і повторення матеріалу — не тільки основних понять і теоретичних відомостей, але й основних прийомів і методів розв’язування задач.
Пропоноване видання призначене для вчителів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв

/Files/images/bbloteka/2017/Мат 5 (2017).jpg
Методика розв’язування нестандартних математичних задач. Частина 1

Автори: Белешко Д. Т. та інш.
Кожний із шістнадцяти розділів роботи присвячений висвітленню навчального матеріалу з деякої окремої теми та об’єднує в собі необхідні теоретичні відомості, приклади розв’язування задач та задачі для самостійної роботи.
Посібник призначений для учнів старших класів ЗНЗ, а також учнів профільних математичних класів та класів з поглибленним вивченням математики. Він стане у пригоді вчителям математики і студентам-математикам педагогічних вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/Мат (8, 2017).jpg
Збірник завдань у тестовій формі. Алгебра і геометрія. 9 клас

Рецензенти: Олексенко В. М., Свідерська Н. П.
Пропонований збірник завдань призначений для перевірки знань учнів 9-х класів загальноосвітніх шкіл з алгебри та геометрії. Матеріал збірника може бути використаний під час проведення контрольних і самостійних робіт для тематичного та поточного оцінювання. Зміст завдань охоплює програмовий матеріал із математики, вивчення якого передбачено новим державним стандартом.
Збірник складається з 8 тестів із алгебри та 6 тестів із геометрії, кожний у двох рівноцінних варіантах. Кожен тест складається з 12 тестових завдань різних форм.
Для вчителів математики загальноосвітніх навчальних закладів та учнів 9 класів.


/Files/images/bbloteka/2017/Мат (10,2017).jpg
Тематичне планування та контрольні роботи з математики для 5–7 класів

Укладачі: Грінчук В. В., Потьомкіна В. Ю. та інш.
Мета пропонованих матеріалів — надати можливість учителеві як можна точніші виконати програму та сформувати знання та вміння з програмового матеріалу.
Контрольні роботи складені у форматі ЗНО за рівнями складності.
Контрольні роботи призначені для вчителів, які викладають математику в 5–7-х класах у 2017/2018 навчальному році за оновленою програмою авторів: Бурда М. І., Кудренко Б. В., Біляніна О. Я., Азаренкова А. І., Буковська О. І., Кіндюх Т. С., Лисенко О. Є., Миляник А. В., Панова Н. В., Паньков А. В.

Кiлькiсть переглядiв: 1680