FacebookПідписатися на RSS


КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"Дошкільна освіта"


/Files/images/bbloteka/2019/P00605-144925(1).jpg

Психолог - батькам дошкільнят.
Упоряд. Анна Козлова (2020р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Ця книжка стане незамінним помічником у роботі з батьками дошкільнят, адже містить чималий обсяг актуальної та корисної інформації для проведення практичних занять як із батьками, так і в консультаційній роботі. Висвітлені психологічні особливості розвитку дітей, особливості й типологію сімей, тематичне планування практичних занять, а також подано діагностичні матеріали.
Усе це допоможе зручно й швидко зорієнтуватися й підготуватися до роботи.


/Files/images/bbloteka/2019/P91111-115701(1).jpg

Мнемотехніка для дошкільнят.
Упоряд. В. Семизорова, Н. Радоміцька (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Навчання дітей за допомогою мнемотехніки - захоплива та водночас трудомістка робота. Проведення таких занять потребує попередньої підготовки щодо добору мовного матеріалу, ігор, виготовлення наочних посібників. Тому авторський колектив пропонує практичні й теоретичні матеріали для роботи вихователів із дошкільниками з використанням мнемотехнічних прийомів./Files/images/bbloteka/P91017-104317(1).jpg

Моніторинг якості дошкільної освіти. Молодший дошкільний вік.
Упоряд. В. Семизорова, Н.Радоміцька (2019 р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Моніторингове дослідження досягнень дітей дошкільного віку дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини й порівняти досягнуті результати з очікуваними, що є необхідним для забезпечення ефективної освітньої роботи з дітьми.
Запропоновані в посібнику показники компетентності відповідають вимогам програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" і збігаються з показниками компетентності, визначеними наприкінці кожної освітньої лінії.
Також педагогічні працівники можуть скористатися діагностичним інструментарієм./Files/images/bbloteka/P91017-103915(1).jpg

Моніторинг якості дошкільної освіти. Ранній вік.
Упоряд. В.В. Семизорова, Н.М. Радоміцька (2019 р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Моніторингове дослідження досягнень дітей дошкільного віку дає змогу отримати цілісне уявлення про рівень розвиненості та вихованості дитини й порівняти досягнуті результати з очікуваними, що необхідно для забезпечення ефективної освітньої роботи з дітьми.
Запропоновані в посібнику показники компетентності відповідають вимогам програми розвитку дитини дошкільного віку "Українське дошкілля" і збігаються з показниками компетентності, визначеними наприкінці кожної освітньої лінії.
Також педагогічні працівники можуть скористатися діагностичним інструментарієм.


/Files/images/bbloteka/2018/До (1, 2018 ШС).jpg Про світ у віршах. Матеріали до занять
Автор: Подоляк Олександр

Ця книжка підпорядкована єдиній меті: забезпечити вихователів дитячими віршами, де не порушено ані норм української літературної мови, ані загальноприйнятих правил віршування. Тематика віршів різна: здоров’я, спорт, жива та нежива природа, рукотворні речі, математика, професії тощо. Різні й жанри: від віршованої театралізації народних казок до ігрової поезії (загадки, метаграми).
Для вихователів, методистів, учителів початкових класів, керівників дитячих колективів позашкільних закладів, батьків.

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (Метод робота).jpg Методична робота в ДНЗ
Упорядник: Семізорова В.В.

У книжці подано матеріали для організації методичної роботи в дошкільному навчальному закладі, планування роботи методичних об’єднань, матеріали доатестації вихователя, а також розробки практичних семінарів, тренінгів для роботи методистів із педагогічним колективом ДНЗ.
Книжка призначена для методистів, вихователів дошкільних навчальних закладів, викладачів та студентів педагогічних коледжів.

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (планування).jpg Планування в ДНЗ. І, ІІ півріччя
Автори: Золотарьова О.М., Фурдецька Т.В. та інш.

У посібнику подано щоденне планування навчально-виховної діяльності з дітьми молодшого дошкільного віку (на І, ІІ півріччя). Кожне заняття містить коригувально-розвивальні, здоров’язбережувальні та здоров’язміцнювальні вправи.
Видання допоможе педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів організувати цікаві заняття, під час яких діти матимуть змогу поступово переходити від простих до складніших завдань.
Для вихователів, методистів, завідувачів ДНЗ, студентів вищих педагогічних навчальних закладів.


/Files/images/bbloteka/2017/ДО (планув ран. вік).jpg
Планування в ДНЗ. Ранній вік

Автори: Осадча С., Сова Л. та інш.

У посібнику подано планування навчально-виховної роботи в групі раннього віку (3-й рік життя), що охоплює роботу на заняттях та поза ними в дошкільному навчальному закладі. Матеріал систематизовано за тематичним принципом. Запропоновано цикл тематичних занять, що розкривають планування різних видів дитячої діяльності, форми співпраці з педагогами та батьківською громадськістю.
Для вихователів груп раннього віку, вихователів-методистів та батьків.

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (Труд. вихов).jpg
Трудове виховання дошкільнят

Автори: Семізорова В.В., Духновська О.І. ті інш.
У посібнику вміщено теоретичні та практичні матеріали щодо організації трудової діяльності дітей в умовах дошкільного навчального закладу. Розкрито мету та особливості організації праці дітей, її види відповідно до вікових особливостей дошкільників.
Подано розробки заходів для педагогів та батьків щодо організації трудового виховання дітей дошкільного віку.
Також у виданні презентовано творчі доробки педагогічних працівників щодо організації різних видів праці дошкільників.
Матеріали будуть корисними для педагогів дошкільних навчальних

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (Я вчуся).jpg
Я вчуся бути вихователем

Автори: Павловські А, Бородань С. та інш.
Пропонована книжка присвячена одному зі складних питань — організації роботи вихователя в дошкільному навчальному закладі, яка містить практичні розробки педагогів дошкільної освіти м. Білої Церкви, що стануть у пригоді новопризначеному вихователеві.
У посібнику значну увагу приділено щоденним проблемам, із якими стикаються вихователі, зокрема: як організувати розвивальне середовище, ігрову діяльність, різні види занять, як вирішити питання із піз- навального, креативного розвитку дошкільників та як спланувати навчальний процес.

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (різновік групи).jpg
Різновікова група в ДНЗ

Автор: Смольникова Г.В.
У посібнику розглядаються особливості спілкування між молодшими і старшими дошкільниками (на основі сучасних психолого-педагогічних досліджень), даються методичні поради щодо створення позитивного мікроклімату в різновіковій групі, організації та проведенні комунікатив­ної, ігрової, рухової, трудової, пізнавальної, навчальної діяльності дітей у контрастних і сумісних за віком групах; подані матеріали: віршів, казок, педагогічних ситуацій, конспектів бесід, занять, орієнтовних планів освітньої роботи, консультацій із батьками.
Для педагогічних працівників ДНЗ, слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів спеціальності «Дошкільна освіта» педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (Взаємодія).jpg
Взаємодія дошкільників та дорослих. Комплексна корекційно-розвивальна робота

Автор: Адаменко Л.В.
Моральні якості дитини закладаються в процесі набуття досвіду спілкування з іншими людьми. Дуже важливим для маленької дитини є розуміння нею власних почуттів і емоцій.
Пропонована в книжці програма передбачає корекційно-розвивальну роботу з дітьми, а також роботу з педагогами та батьками з налагодження їхніх позитивних стосунків, розвитку комунікативних та емоційних здібностей.Розвивальні вправи та завдання зможуть використати як практичні психологи, педагогічні працівники дошкільних закладів, так і батьки дітей дошкільного віку

/Files/images/bbloteka/2017/ДО (діяльність).jpg
Художньо-мовленнєва діяльність дітей. Верлібр

Автор: Краснощок А.
Пропонована книжка з практичними матеріалами для ознайомлення дітей із верлібрами — малими поетичними формами і орієнтована на розкриття спільної педагогічно-пошукової, мовленнєвої діяльності педагога і дітей, що є запорукою формування мовлення, основою становлення особистісної культури.
У книжці розкрито історію походження та розвитку верлібрів у зарубіжній та сучасній українській літературі.Представлено авторську добірку верлібрів, систему інтегрованих занять за змістом верлібрів для дітей молодшого та старшого дошкільного віку, художньо-музичну діяльність засобами верлібрів.
Для вихователів-методистів, вихователів, студентів вишів.

Кiлькiсть переглядiв: 1146