FacebookПідписатися на RSS

КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"УПРАВЛІННЯ ШКОЛОЮ"


/Files/images/bbloteka/2019/P00109-101753(1).jpg

Учитель як менеджер НУШ
Упоряд. Ястребова В., Адаменко С., Сташко Ж. (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Запропонована книжка - довідник, який допоможе ознайомитися зі змінами в українській сучасній освіті, нормативно-правовою базою реалізації Концепції НУШ, освітніми проектами й програмами. У посібнику значну увагу зосереджено на проблемах створення сучасного освітнього середовища, інклюзивного простору, роботи з батьками, подано банк технологій НУШ. Книжку створено за ініціативою креативних практиків, тренерів Нової української школи, заступника директора ЗЗСО Запорізької області.
Для керівників ЗЗСО, менеджерів в освітній галузі, інших засновників ЗЗСО, учителів, батьків.


/Files/images/bbloteka/P91017-084446(1).jpg

Освітня програма ЗЗСО. Управлінський практикум.
Ястребова В., Беженар Г. (2019 р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Представлений управлінський практикум пропонує технологію розроблення освітньої програми ЗЗСО, головним принципом якої є безумовне виконання Державного стандарту освіти.
У книжці представлено: схему розроблення освітньої програми ЗЗСО, як орієнтовний зразок - освітню програму для 1-11-х класів СЗЗ "Слов'янська гімназія" м. Києва на 2018/2019 н.р. (відповідно до Типової освітньої програми НУШ, розробленої авторським колективом під керівництвом Савченко О.Я. та затвердженої наказом МОН України від 21.03.2018 №268), а також орієнтовне положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти та орієнтовну програму стратегічного розвитку гімназії на 2018-2022 рр.Інноваційні педагогічні технології навчання дітей з особливостями розвитку
О.С. Казачінер

У цьому навчально-методичному посібнику представлено огляд найбільш поширених сучасних інноваційних педагогічних технологій, що використовуються під час навчання дітей, які мають різноманітні особливості психофізичного розвитку. У посібнику здійснено спробу систематизувати наявні технології й навести конкретні їх приклади.

Розвиток множинного інтелекту: експериментальна діяльність закладу освіти; модульна організація освітнього процесу
О.І. Папач, А.В. Переступняк
(Бібліотека журналу "Управління школою"; Вип. 11, 2018.)

У книзі представлені результати роботи Одеського ліцею"Приморський", як обласного експериментального майданчика з проблеми "Розвиток множинного інтелекту учнів поліпрофільного ліцею на основі модульної організації освітнього процесу".
Додатки містять програму дослідно-експериментальної роботи, методичні рекомендації та розробки уроків з проблеми дослідження.
Для керівників закладів освіти, педагогічних працівників.


/Files/images/bbloteka/2018/20181101_131217 1.jpg
Проекти для управлінців. Від ідеї до реалізованого проекту

Автор: О.В. Пащенко

У книжці Ви знайдете все, що треба знати про проект: від фантастичної їдеї до практичних кроків її втілення в життя. До Вашої уваги практичні рекомендації щодо отримання грантів, пошуку партнерства, бюджету, кошторису, індикатори моніторингу результатів та багато іншої корисної інформації, що перетворить ідею на реальну справу.
Для класних керівників, керівників освітніх закладів, педагогів і всіх, кого цікавить освіта в Україні.

/Files/images/bbloteka/2018/20181101_131128.jpg
Педагогічний словник

Автори: Жадан Л.В.,Жадан В.П.


Словник охоплює загальновживану сучасну наукову лексику з педагогіки та психології та відбиває її історичний розвиток та сучасний стан. Основна мета словника - дати коротке тлумачення найбільш уживаних термінів.
Книгу рекомендовано для працівників освіти, учителів, вихователів, студентів, учнів, батьків, громадськості.

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_101607 1.jpg
Професійна самореалізація вчителів старшої школи в освітній проектній діяльності в контексті Нової української школи
Автори: Л.С. Рибалко, Р.І. Черновол-Ткаченко, С.В. Кіриченко

У контексті Нової української школи вчитель має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних напрямів професійної самореалізації.
Монографію адресовано педагогічним працівникам, керівникам закладів освіти, студентам, аспірантам і докторантам закладів вищої педагогічної освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_102832 1.jpg
Коуч-технологія для директора школи
Автор: С.В. Воронова

У навчальному посібнику розкрито концептуальні засади, принципи, види,методи та моделі коучингу як технології ефективного управління закладом освіти.
Для керівників закладів загальної середньої освіти, студентів педагогічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр. (1,2018).jpg
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1,2,3

Автор: Перехейда О. М.
Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва.
У І частині подано матеріали з проблем державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти: нормативне забезпечення діяльності органів громадського самоврядування, організаційно-методичне забезпечення роботи педагогічної ради.
Для керівників закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2017/Управління.jpg
Управління конфліктами в освітніх організаціях

Автор Харченко Н.
Книжка містить практичні розробки (тренінгові заняття, ділові та рольові ігри, типові ситуації, діагностичні методики), які допоможуть перетворити колектив педагогів у надійну та згуртовану команду, знаходити вихід із будь-яких конфліктних ситуацій та подолати комунікативні бар’єри для злагодженої та ефективної роботи.

/Files/images/bbloteka/2017/Упр. ШС.jpg
Тьюторинг Практика впровадження

Автор: Т. Швець
У книжці надаються практичні поради з управління тьюторингу в навчальному закладі, визначаються передбачувані результати й представлено практичний досвід: документацію тьютора, діагностичний інструментарій і тюторські технології.

/Files/images/bbloteka/2017/Упр. (11,2017).jpg
Професійне самовизначення школярів. Частина 1,2

Автор: Житник Б. О.
У першій частині розглянуто загальні засади професійного самовизначення, теорії вибору професії з урахуванням досягнень сучасної науки й педагогічного досвіду. Особливої уваги надано створенню системи профорієнтаційної роботи в школі, проблемам профорієнтаційної роботи, завданням, формам і методам діяльності педагога-профконсультанта.
Посібник може бути корисним як тим, хто ще навчається або вже має досвід практичної роботи, так і всім, кого цікавить проблема розвитку здатності до усвідомленого вибору професії.

/Files/images/bbloteka/2017/УО (7,2017).jpg
Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : колективна монографія

Рецензенти: Г. В. Єльникова, О. Є. Гречаник
Упровадження акмеологічних ідей розвитку та саморозвитку особистості, формування професійної «Я»-концепції учителя, досягнення акме через професіоналізм і педагогічну майстерність у шкільну практику сприяють підвищенню ефективності педагогічного процесу, побудові міжособистісних відносин на засадах співпраці та партнерських відносин.
Монографію адресовано педагогічним працівникам, керівникам загальноосвітніх навчальних закладів, студентам і слухачам вищих педагогічних навчальних закладів, аспірантам і докторантам.

/Files/images/bbloteka/2017/УО 1(2017).jpg
Моніторинг якості освіти: тезаурус термінів і понять

Автор: В. М. Приходько
Тезаурус складено за енциклопедичним принципом. Викладеним в ньому поняттям надано трактування у контексті сучасних досягнень у галузі моніторингових досліджень та управління сучасними загальноосвітніми навчальними закладами.
Тезаурус розраховано на вчителів, керівників навчальних закладів освіти, методистів, працівників управління освітою, науковців і студентів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/упр. 5 (2017).jpg
Тлумачний словник основних термінів інформаційної культури

Рецензенти: В. В. Ягупов, О. А. Стенін, О. Г. Глазунова
Тлумачний словник уміщує понад 120 термінів понятійного апарату інформаційної культури педагогічних працівників освіти.
Видання адресоване науковцям, педагогам, аспірантам,магістрантам, студентам і широкому колу осіб, зацікавлених розвитком власної інформаційної культури.

/Files/images/bbloteka/2017/Упр. 4 (2017).jpg
Словник-довідник з конфліктології для керівників навчальних закладів. Частина 1, 2
Автори: Пугач М. П., Пугач Т. Ф. та інш.
Довідник розрахований на керівників навчальних закладів, соціальних педагогів, практичних психологів, класних керівників, яким доводиться вирішувати конфліктні ситуації, що виникають у педагогічному середовищі.
Пояснення понять, розкриття їх наукового змісту формує більш високий освітній і професійний рівень педагогів, дає змогу вільно оперувати поняттями конфліктології, втілювати їх в життя та користуватися ними для запобігання конфліктних ситуацій та вирішення конфліктів різного спрямування

/Files/images/bbloteka/2017/Упр. 3 (2017).jpg
Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога

Автори: Вознюк Г. Ф., Мельнікова Н. Л
У методичному посібнику подано напрацювання Дубенського районного методичного кабінету спільно з науково-дослідною лабораторією інноваційних виховних технологій Рівненського державного гуманітарного університету під науковим керівництвом Тамари Дмитрівни Дем’янюк, кандидата педагогічних наук, професора, заслуженого працівника освіти України, в межах реалізації наукового, пошуково-педагогічного проекту «Організаційно-методичні умови формування інноваційної культури сучасного педагога». Навчально-методичний посібник рекомендований методистам, педагогам-практикам, студентам вищих навчальних закладів.


/Files/images/bbloteka/2017/Уп (8,2017).jpg
Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу
Рецензенти: С. К. Хаджирадєва, О. О. Сакалюк
У навчальному посібнику розглянуто теоретичні засади процесу самоосвіти керівника загальноосвітнього навчального закладу, запропоновано побудову власної програми самоосвіти на засадах науковості, прогностичності, актуальності, оптимальності, реалістичності, цілісності та контрольованості.
Навчальний посібник рекомендовано керівникам загальноосвітніх закладів, студентам педагогічних університетів, слухачам курсів підвищення кваліфікації вчителів тощо.

/Files/images/bbloteka/2017/УО (10,2017).jpg
Роздуми про кращу освіту

Автор: Калошин В. Ф.
Що треба робити, аби реформа освіти не забуксувала, як це було неодноразово? Як подолати бездуховність, що існує в нашому суспільстві? Як позбавитись насилля й авторитарності в школі? Як підвищити ефективність взаємодії вчителя й учнів? Як виконати важливе завдання школи — навчити учня вчитися?
Відповіді на ці й інші питання ви знайдете в поданій книзі. Книгу призначено для широкого загалу вчителів і керівників навчальних закладів

Кiлькiсть переглядiв: 1367