Віртуальна книжкова виставка
"Новинки надходжень педагогічної преси"


До бібліотеки надійшли посібники - бібліотечки видавництва "Основа" та "Шкільний світ", які спеціалізуються на випуску педагогічної преси. З кожним із ним більш детально можна ознайомитися завітавши до нашої бібліотеки.

/Files/images/bbloteka/2018/Упр. (1,2018).jpg
Інноваційно-концептуальна модель управління гімназією. Частина 1

Автор: Перехейда О. М.
Цей посібник є спробою систематизувати й узагальнити концептуальне бачення інноваційного розвитку гімназії. У посібнику використано досвід управління гімназією «Ерудит» м. Києва.
У І частині подано матеріали з проблем державно-громадського управління закладом загальної середньої освіти: нормативне забезпечення діяльності органів громадського самоврядування, організаційно-методичне забезпечення роботи педагогічної ради.
Для керівників закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО(1,2018).jpg
Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб’єктивізації на уроках української мови у 3–4-х класах: У 2 ч. Ч. 1

Автор: Ларіонова О. В.
У посібнику розглянуто актуальну проблему — засоби комплексного розвитку інтелектуальних здібностей учнів, спрямовані на опанування ними елементарних мовних знань та мовленнєвих, правописних і граматичних умінь і навичок.
Для вчителів початкових класів, методистів з початкового навчання, студентів педагогічних закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (1,2018).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина 2

Упорядник - Свінтковська С. А.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для II семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/ЗЛ(1,2018).jpg
Особливості викладання зарубіжної літератури в школі

Автор: Куцінко О. Г.
У посібнику надано сучасну теоретичну й практичну інформацію щодо особливостей викладання зарубіжної літератури в загальноосвітніх закладах, новітніх педметодик, що допоможуть провести урок на найвищому рівні.
Для вчителів зарубіжної літератури, студентів відповідних спеціальностей.

/Files/images/bbloteka/2018/АМ (1,2018).jpg
Дислексія в процесі вивчення іноземної мови

Автор: О. С. Казачінер
Посібник пропонує теоретичне обґрунтування та практичні рекомендації щодо роботи з учнями, які страждають на дислексію. Детально описані причини виникнення дислексії, засоби розпізнання учнів з дислексією, а також методика роботи з такими учнми під час вивчення іноземної мови.

/Files/images/bbloteka/2018/Мат (1,2018).jpg
Побудова трикутника. Енциклопедія розв’язування задач

Автор: Кушнір І. А.
У посібнику читач дістане відповіді щодо можливості й неможливості побудови трикутника за його трьома елементами. Особливістю книги є розгляд задач, що не мають розв’язків.
Задачі в книзі розміщено за певною системою, що дає можливість читачеві швидко знайти бажану задачу. Матеріал книги може бути використаний на уроці геометрії, занятті факультативу, під час підготовки до математичних олімпіад різного рівня.
Для вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв.

/Files/images/bbloteka/2018/Фіз (1,2018).jpg
Механіка. Нестандартні запитання й задачі

Автор: Пугач М. П.
У посібнику автори пропонують підбірку запитань та задач із механіки, які можуть бути використані на уроках або на факультативних заняттях. Автори підібрали, а інколи запропонували власні, не просто якісні задачі і запитання з фізики, а саме ті, що ніби «провокаційні» або здаються зовсім простими, але насправді для знаходження правильної відповіді на них потрібне глибоке розуміння того чи іншого фізичного явища, закону чи поняття.
Для учителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

/Files/images/bbloteka/2018/Хім (1,2018).jpg
Творчий підхід у викладанні хімії

Автор: Вершиніна І.В.
Автор пропонує розробки інтегрованих і нестандартних уроків з хіміі, а також позакласних заходів.
Рекомендується для вчителів середніх навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Біол (1,2018).jpg
Організація роботи з обдарованими учнями на уроках біології

Автор: Прокопчук О. А.
Пропонований посібник присвячений питанням організації роботи з обдарованими дітьми на уроках біології та в позакласній роботі. У ньому вміщені уроки, заходи, які можна використати для поглиблення знань з предмета та виявлення обдарованих дітей.
Для вчителів біології та студентів біологічних факультетів педагогічних університетів.

/Files/images/bbloteka/2018/Геог(1,2018).jpg
Населення України та світу. Диференційовані завдання

Автор: Пилипченко Т. М.
Збірник завдань з теми «Населення України та світу» покликаний надати допомогу в реалізації диференційованого підходу в процесі навчання у 8 класі, а також під час підготовки до ДПА та ЗНО.
Посібник розраховано на вчителів географії, викладачів і студентів географічних спеціальностей вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/Іст (1,2018).jpg
Методика викладання історії: нові підходи. Частина 1

Автор: Желіба О. В.
У навчально-методичному посібнику висвітлено сучасні підходи до організації навчання історії в школі. Посібник побудовано як діалог автора з читачем: інформаційні блоки чергуються із запитаннями та завданнями, розв’язання яких вимагає як самостійної творчої роботи, так і опрацювання додаткових джерел інформації.
Книга призначена для учителів, методистів, студентів і викладачів вищих педагогічних вишів, усіх тих, кого цікавлять проблеми навчання історії.

Кiлькiсть переглядiв: 121