FacebookПідписатися на RSS

КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"Початкове навчання та виховання"
/Files/images/bbloteka/2019/P00303-134542(1).jpg

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 3 класі. Частина 1
І.Д.Ягупа (2020 р.)
(Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання")

Посібник містить розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 3-му класі, складені відповідно до Державного стандарту Нової української школи та Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р.Б. Шияна. Усі матеріали посібника апробовані автором на практиці під час пілотування нового Державного стандарту початкової освіти. Розробки побудовані на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів, з використанням інноваційних технологій, методів і прийомів навчання та містять добірку завдань, що стануть у пригоді вчителям-практикам, які працюють за будь-яким підручником курсу. Подані орієнтовні конспекти занять інтегрованого курсу дадуть можливість педагогу розв'язати проблемні запитання за інтегрованою темою місяця як єдине ціле, розвивати розумову діяльність школярів, формувати позитивні моральні якості учнів і спонукати у них бажання вчитися.
Для вчителів початкових класів, керівників методичних об'єднань, студентів педагогічних закладів освіти.


/Files/images/bbloteka/2019/P00213-153248(1).jpg

Інтегровані уроки курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі. Частина 6
Ягупа І.Д. (2019р.)
(Бібліотека журналу "Початкове навчання та виховання")

Посібник містить розробки уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ" у 2-му класі, складені відповідно до Державного стандарту Нової української школи та Типової освітньої програми, розробленої під керівництвом Р.Б.Шияна.
Усі матеріали посібника апробовані автором на практиці під час пілотування нового Державного стандарту початкової освіти. Розробки побудовані на засадах компетентнісного та діяльнісного підходів, з використанням інноваційних технологій, методів і прийомів навчання та місять добірку завдань, що стануть у пригоді вчителям-практикам, які працюють за будь-яким підручником курсу.
Подані орієнтовні конспекти занять допоможуть учителеві розв'язати проблемні запитання за інтегрованою темою місяця як єдине ціле, розвивати розумову діяльність школярів, формувати позитивні моральні якості учнів і спонукати у них бажання вчитися.
Для вчителів початкових класів, керівників методичних об'єднань, студентів педагогічних закладів освіти./Files/images/bbloteka/2019/P00109-101753(1).jpg

Учитель як менеджер НУШ
Упоряд. Ястребова В., Адаменко С., Сташко Ж. (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Запропонована книжка - довідник, який допоможе ознайомитися зі змінами в українській сучасній освіті, нормативно-правовою базою реалізації Концепції НУШ, освітніми проектами й програмами. У посібнику значну увагу зосереджено на проблемах створення сучасного освітнього середовища, інклюзивного простору, роботи з батьками, подано банк технологій НУШ. Книжку створено за ініціативою креативних практиків, тренерів Нової української школи, заступників директорів ЗЗСО Запорізької області.
Для керівників ЗЗСО, менеджерів в освітній галузі, інших засновників ЗЗСО, учителів, батьків.


Способи пізнання: дидактичні матеріали до уроків інтегрованого курсу
"Я досліджую світ"

Укладачі: Творча група "Пізнайко" вчителів початкових класів закладів загальної середньої освіти міста Черкаси (2019р.)

/Files/images/bbloteka/2019/P91125-122455(1)(1).jpg

У посібнику представлено цікаві розвивальні завдання для проведення ранкових зустрічей у 2-му класі.
Запропоновані інтерактивні вправи, ребуси, кросворди, тести, загадки, вірші, казки, цікава інформація, спрямовані на досягнення очікуваних результатів таких освітніх галузей, як: громадянська та історична, соціальна і здоров'язбережувальна, інформативна і технологічна, природнича, математична та мовно-літературна.
Цей посібник допоможе вчителям урізноманітнити власні уроки, адже сучасні діти потребують сучасного підходу до процесу навчання. У збірці подані приклади нових форм проведення уроків, на яких учні вчаться творчо та критично мислити, аргументувати свої міркування, розвивають навички роботи в команді, формують уміння дослухатися до різних думок.
Розроблено для вчителів початкових класів Нової української школи.


Територія: дидактичні матеріали до уроків інтегрованого курсу
"Я досліджую світ"

Укладачі: Творча група "Клуб професійного спілкування" вчителів початкової школи міста Черкаси (2019р.)

/Files/images/bbloteka/2019/P91125-122519(1).jpg

Посібник містить дидактичні матеріали до тематичного місяця "Територія" інтегрованого курсу "Я досліджую світ", 2 клас (у відповідності до Типової освітньої програми авторського колективу під керівництвом Р. Шияна). Представлені завдання сприяють формуванню ключових і предметних компетентностей, наскрізних вмінь, визначених Державним стандартом початкової освіти.
Посібник складається із 4 розділів: "Як, оберігаючи своє, зберегти наше?", "За якими ознаками/символами я впізнаю територію своєї країни?", "Чим багатий мій рідний край?", "Як зберегти кордони нашого простору в стосунках з іншими?". Кожен із них вміщує добірку цікавих, пізнавальних, розвиваючих матеріалів: оповідання, казки, легенди, притчі, вірші, загадки, скоромовки, прислів'я, приказки, ребуси, кросворди, ігри, малюнки, задачі, вислови, творчі вправи та ін., які підібрано відповідно до вікових та психофізіологічних особливостей дітей. Матеріали посібника допоможуть педагогам створювати сучасне освітнє середовище, забезпечити різні форми інтегрованого навчання.
Адресовано вчителям початкових класів, вихователям груп продовженого дня.


Спільнота: дидактичні матеріали до уроків інтегрованого курсу
"Я досліджую світ"

Укладачі: Творча група вчителів початкових класів СШ №27 (м. Черкаси) (2019р.)

/Files/images/bbloteka/2019/P91125-122408(1).jpg

Посібник містить матеріали до тематичного місяця "Спільнота", який відповідає вимогам Типової освітньої програми закладів освіти (Р. Шиян).
Вірші, казки, оповідання, прислів'я, приказки, кросворди, інтерактивні вправи тощо у зазначеній книзі, спрямовані на формування пізнавальних процесів, дослідження навколишнього світу.
Запропоновані активності спрямовані на розвиток критичного мислення молодших школярів, уміння вирішувати проблеми, взаємодіяти, домовлятися, переконувати, а отже: набувати ключових та предметних компетентностей.
Матеріали допоможуть учителям розкрити поняття "спільнота"; пояснити, що може її об'єднати; розповісти, чи може існувати спільнота без правил і законів, і як залишитись собою серед інших у спільноті; дати уявлення про небезпеки, які можуть бути у спільноті; формувати навички роботи в команді; розвивати навички дослідницької діяльності, спостережливість, логічне мислення, фантазію; виховувати толерантність, доброзичливе ставлення та взаємоповагу.
Адресовано вчителям других класів Нової української школи для широкого використання в практичній діяльності.Ранкові зустрічі. 2 клас (І,ІІ семестри)
Автор-упорядник: С.В.Сигида

/Files/images/bbloteka/P91003-123033.jpg /Files/images/bbloteka/P91003-123026.jpg

Посібник мітить інформаційно-методичний матеріал для підготовки та проведення ранкових зустрічей у 2-му класі, дібраний відповідно до Концепції Нової української школи, вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти.
Матеріал поділено за темами місяців: І семестр - "Зміни", "Способи пізнання", "Територія", "Спільнота"; ІІ семетр - "Вартість і цінність", "Хочу-можу-потрібно", "Ідеї-винаходи-відкриття", "Рух і час", "Все пов'язано з усим".
Цікаве подання матеріалу, щоденні вітання, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру допоможуть продовжити роботу щодо створення класної спільноти, урізноманітнити уроки, сприятимуть розвитку навичок спілкування, логічного мислення, творчої уяви, самостійності, формування всебічно розвиненої особистості громадянина і патріота, здатного до інновацій.
Завдання спрямовані на формування ключових компетентностей молодших школярів Нової української школи.
Для вчителів, вихователів, студентів педагогічних вузів, батьків.Зміни: дидактичні матеріали
до уроків інтегрованого курсу "Я досліджую світ"
Укладачі: творча група вчителів початкових класів "Природа і ми"
ЗЗСО м.Черкас під кер. В.М. Мединської, А.В. Тарноруцької

/Files/images/bbloteka/P91003-123043.jpg

Посібник містить матеріали, підібрані відповідно до навчальних програм з курсу "Я досліджую світ" (2019, 2 клас), тема "Зміни", розроблені на основі Державного стандарту початкової освіти. Матеріали розроблені до усіх освітніх галузей: мовно-літературної, соціальної і здоров'язбережувальної, математичної, інформатичної, громадянської та історичної, природничої, технологічної.
Посібник складено відповідно до віку. Водночас з урахуванням потреб практиків. Матеріали структуровано згідно елементів рамки-схеми (вікові можливості, основні освітні завдання, організація творчого розвитку, формування компетентності дитини). Матеріали легко сприймаються за своєю структурою.
Для педагогічних працівників, батьків, студентів та викладачів педагогічних вишів.


Ранкові зустрічі. 2 клас. (НУШ) Серія "Наочні посібники".
Видавнича група "Основа"

/Files/images/bbloteka/P91003-122937.jpg

Комплект із 16 кольорових двосторонніх плакатів для використання під час проведення ранкових зустрічей у 2-му класі Нової української школи. Матеріали плакатів дібрано з урахуванням вимог нового Державного стандарту початкової загальної освіти та положень Концепції "Нова українська школа", відповідно до інтегрованих тем місяців за програмою
Р.Б. Шияна. Плакати допоможуть організувати стимулююче навчальне середовище, налаштувати вихованців на тему дня/місяця/тижня, урізноманітнити освітній процес.
Для вчителів початкових класів, вихователів ГПД, гувернерів.

Ранкові зустрічі. 1 клас (І,ІІ семестри)
Автори-упорядники: Н.Ю. Бабіченко, О.А. Нечипоренко, С.М.Хівренко

/Files/images/bbloteka/P91003-123012.jpg /Files/images/bbloteka/P91003-123020.jpg

Посібник містить інформаційний методичний матеріал для підготовки і проведення ранкових зустрічей у 1-му класі, дібраний відповідно до Концепції Нової української школи.
Щоденні вітання, цікаве подання потижневого матеріалу, групова робота, ігри та завдання розвивального характеру, диференційований підхід до кожного учня допоможуть згуртувати дитячий колектив, сприятимуть розвитку навичок спілкування, логічного мислення, творчої уяви, самостійності.
Запропоновані у посібнику завдання спрямовані на формування ключових компетентностей молодших школярів Нової української школи, зокрема: спілкування державною мовою, уміння вчитися впродовж життя, соціальної та громадської компетентностей, компетентності у природничих науках і технологіях, екологічної грамотності, ініціативності та підприємливості, а також здорового способу життя.
Для вчителів, вихователів, студентів педагогічних вишів, батьків.Нова українська школа зустрічає першокласників
Автори-укладачі: Добровольська Л.Н., Андросова В.О.

/Files/images/bbloteka/2019/P90917-082008.jpg

У посібнику представлені матеріали, які вчитель може використати для проведення ранкових зустрічей у 1-му класі. Участь в іграх, групових заняттях тощо допоможе учителю створити в класі доброзичливу атмосферу, налаштувати учнів на процес навчання, дасть можливість зацікавити учнів темою тижня, проблемним питанням дня. Матеріали розроблені відповідно до Державного стандарту початкової освіти, за типовою освітньою програмою
авторського колективу під керівництвом Р. Шияна.
У розробці завдань взяли участь учителі початкових класів - учасники тренінгів з підготовки до роботи в умових Нової української школи, тренери, методисти з початкової освіти методичних служб Черкаської області.
Для вчителів початкових класів, методистів РМК (ММК), студентів педагогічних закладів вищої освіти.Досліджуємо світ цікаво
Автори-укладачі: Добровольська Л.Н., Андросова В.О.

/Files/images/bbloteka/2019/P90917-081918.jpg

У збірнику представлені цікаві завдання, вправи на порівняння, спостереження, дослідження, які доцільно використовувати на уроках курсу "Я досліджую світ", які розроблені за типовою освітньою програмою
авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна.
У розробці завдань взяли участь учителі перших класів, методисти з
початкової освіти методичних служб Черкаської області.
Для вчителів початкових класів, методистів РМК (ММК), студентів педагогічних закладів вищої освіти.Нова українська школа - школа майбутнього
За заг.ред. Л.Н. Добровольської, В.О. Андросової,
Л.Г. Дмитренко, В.М. Мединської

/Files/images/bbloteka/2019/P90917-081929.jpg

Збірник містить інформаційний матеріал, вірші, оповідання, казки, загадки, цікаві завдання, вправи на порівняння, спостереження, дослідження, які доцільно використовувати на уроках у першому класі. Матеріали згрупвані відповідно до тематичних тижнів Модельних навчальних програм, розроблених авторським колективом під керівництвом Р.Шияна. Завдання доцільно використовувати на уроках математики, української мови та "Я досліджую світ".
Для вчителів початкових класів, методистів РМК (ММК), студентів педагогічних закладів вищої освіти.Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами впровадження технології Школи діалогу культур
Дмитрієва Л.В.

Посібник містить методичні рекомендації щодо впровадження у педагогічну практику елементів технології Школи діалогу культур та практичні розробки уроків і виховних заходів у 1-4 класах (мюзикли, театралізоване свято, лексичні додатки та задачі від природи).
Матеріали посібника сприятимуть формуванню в учнів пізнавальної та пошукової активності, самостійності, уміння міркувати та осмислювати соціально-культурний досвід людства, розвитку творчих здібностей кожного школяра.
Для вчителів початкової школи, методистів з початкового навчання, студентів педагогічних факультетів.


Досліди. 1-4 класи.
Цвєткова Л.І.; упоряд. Алєксєєв В.Є.

У посібнику подано розробки дослідів для проведення майстер-класів. Наприклад: зламаний олівець, торнадо в пляшці, лавова лампа, секретний шпигунський лист, танець молока, веселка шипуча, тощо. Кожен експеримент має покрокову інструкцію.
Матеріал рекомендовано для використання під час проектної роботи, вивчення під час проектної роботи, вивчення окремих тем із природознавства, читання, трудового навчання, образотворчого мистецтва та курсу "Я досліджую світ". Усе необхідне обладнання, література до кожного з дослідів та інтернет-посилання до одного з них.
Посібник призначено для вчителів початкових класів і середньої школи, батьків, дітей, учителів фізики та хімії.


/Files/images/bbloteka/2018/20181101_123408.jpg
Формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології
розвитку критичного мислення та проектної діяльності

Автор:Бурлака С.М.

У посібнику розглянуто методичні засади та психологічні основи формування життєвих компетентностей молодших школярів засобами технології розвитку критичного мислення та проектної діяльності у сучасній початковій школі, надано розробки уроків з використанням технологій, інтегрованих уроків та проектів у 3-4 класах. Кожна розробка містить цікавий дидактичний матеріал.
Для вчителів початкових класів, методистів, студентів педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2018/20181101_123312 1.jpg
Азбука професій. 1-4 класи

Авторський колектив: О.Коваленко, Н.Донець, Л.Романюк та інші

Книжка містить 20 розробок уроків, спрямованих на вивчення учнями діяльності людей у тій чи іншій професії. Ознайомлення з кожною професією проходить не лише на уроках літературного читання чи природознавства. На будь-який предмет початкової школи розроблено щонайменше 1 урок із розвитку професійної орієнтації дітей

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_101642 2.jpg
Проекти. Початкова школа
Автор: В.Є. Алєксєєв

Збірник проектів з їх послідовним виконанням, темою, метою, тривалістю - усе це міститься в збірці. Запропоновано проекти з таких предметів: природознавство, читання, основи здоров'я, математика, трудове навчання.
Посібник стане в пригоді вчителям початкової школи, вихователям груп продовженого дня, методистам із початкової освіти, заступникам директорів із НВР в початкових класах, студентам педагогічних вишів.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО(1,2018).jpg
Інтелектуальний розвиток молодших школярів засобами суб’єктивізації на уроках української мови у 3–4-х класах: Ч. 1, 2

Автор: Ларіонова О. В.
У посібнику розглянуто актуальну проблему — засоби комплексного розвитку інтелектуальних здібностей учнів, спрямовані на опанування ними елементарних мовних знань та мовленнєвих, правописних і граматичних умінь і навичок.
Для вчителів початкових класів, методистів з початкового навчання, студентів педагогічних закладів освіти.

/Files/images/bbloteka/2018/ПО (3,2018).jpg
Крок за кроком — до успіху. Ранкові зустрічі у 1–4-х класах (в 2 частинах)

Упоряд. О. В. Стребна, Г. О. Соценко
Посібник містить теоретичний і практичний матеріал, присвячений методиці проведення ранкових зустрічей у 1–4-х класах. Зміст ранкових зустрічей спрямовано на формування успішної особистості, мотивації її до навчання, на формування ключових компетентностей (необхідність робити вибір, відповідати за свої рішення, творчо висловлювати власні ідеї, використовувати навички спільного навчання, розвивати вміння критично мислити, а також використовувати на практиці самостійне мислення).
Для вчителів початкових класів, студентів вишів та педагогічних коледжей.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ.jpg
Розвиток зв’язного мовлення. 1-4 класи

Автори: Наталія Пинда, Світлана Макарук, Наталія Уткіна та інш.
У посібнику подано систему розробок уроків для розвитку зв’язного мовлення для уч­нів 1—4-х класів згідно з чинною навчальною програмою.
Посібник стане в пригоді вчителям початкової школи, вихователям ГПД, методистам початкової ланки освіти.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ(11,2017).jpg
Виховання ціннісного ставлення до людини на уроках літературного читання. Частина І (1–2 класи). Частина ІІ (3-4 класи).

Автор-упорядник: Третяк О. П.
Навчально-методичний посібник містить розробки уроків з навчання грамоти та літературного читання (у 1–2-х та 3–4-х класах), допоміжні матеріали, спрямовані на формування у молодших школярів гуманістичного світогляду, визнання людини найвищою цінністю та виховання ціннісного ставлення до неї.
Для вчителів початкової школи, вихователів груп продовженого дня, психологів, батьків, студентів психолого-педагогічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ 1 (2017).jpg
Основи екології. Матеріали до уроків курсу за вибором. 2-й клас. І, ІІ семестр

Автори: В. М. Мединська, Т. О. Задорожна
У посібнику запропоновано дидактичний матеріал до уроків з курсу за вибором «Основи екології» у 2-му класі (І, ІІ семестр) за програмою Н. Пархоменко, Н. Стецюк, Т. Цесаренко, І. Білогубка.
Матеріали можуть використати на уроках природознавства, курсу «Основи здоров’я», українського читання та математики вчителі початкових класів, а також вихователі груп продовженого дня.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ 3 (2017).jpg
Основи екології. Матеріали до уроків курсу за вибором. 3-й клас. І, IІ семестр

Упорядники: Мединська В. М., Олизько І. В. та інш.
У посібнику запропоновано дидактичний матеріал до уроків з курсу за вибором «Основи екології» у 3-му класі (І семестр) за програмою Н. Пархоменко, Н. Стецюк, Т. Цесаренко, І. Білогубка.
Матеріали можна використати на уроках природознавства, курсу «Основи здоров’я»; літературного читання та математики вчителі початкових класів, а також вихователі груп продовженого дня.

/Files/images/bbloteka/2017/ПШ 5 (2017).jpg
Основи екології. Матеріали до уроків курсу за вибором. 4-й клас. I семестр

Автори: Мединська В. М., Олизько І. В. та інш.
У посібнику запропоновано дидактичний матеріал до уроків з курсу за вибором «Основи екології» у 4-му класі (І семестр) за програмою Н. Пархоменко та інш.
Матеріали можуть використати на уроках курсу «Я і Україна», літературного читання, математики та природознавства вчителі початкових класів, а також вихователі груп продовженого дня.

/Files/images/bbloteka/2017/ПО (10, 2017).jpg
Новий словничок для сучасних діточок. Система роботи над словниковими словами у 3, 4-му класах

Автори: Кравцова Н. М., Придаток О. Д., 2017

Посібник містить систему роботи над словниковими словами на уроках української мови у 3, 4-му класах. Завдання дібрано відповідно до вимог оновленої навчальної програми з української мови (у редакції 2016 р.), з метою формування в учнів комунікативної компетентності як ключової.
У посібнику наведено нові сучасні підходи, форми і методи роботи (інтерактивні вправи, мовні ігри, дидактичний матеріал), спрямовані на опанування школярами оновленого переліку слів, значення, вимову і написання яких учні повинні засвоїти.
Для вчителів початкової школи, вихователів ГПД, батьків

  • Добавить в Словарь
    • Новый список слов для Сербский -> Русский...
    • Создать новый список слов...
  • Копировать
Кiлькiсть переглядiв: 2638