FacebookПідписатися на RSS

КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"Українська мова та література"


/Files/images/bbloteka/2019/P00303-134531(1).jpg

Українська література. Конспекти уроків. 11 клас. І семестр. Частина І
Уклад. С.А. Свінтковська (2020 р.)
(Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу"")

Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для І семестру 11 класу відповідно до оновленої програми МОН України 2017 р. Методичні розробки грунтуються на засадах концепції Нової української школи, компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи - навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти./Files/images/bbloteka/2019/P00213-153335(1).jpg

Калинова моя Україна.
Соціокультурна змістова лінія на уроках української мови в 9 класі.

Демченко Н.І., Сидоренко Л.О. (2020р.)
(Серія "Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")

Пропонований збірник текстів і завдань соціокультурної змістової лінії з української мови "Калинова моя Україна" (9 клас) складено відповідно до навчальної програми. Подані тексти вчитель може використати як дидактичний матеріал. Завдання відповідають віковим особливостям дев'ятикласників. Збірник пройшов апробацію в педагогічній практиці вчителів, структурований з урахуванням особистісно орієнтованого підходу до навчання, є засобом опанування національних, загальнолюдських культурних і духовних цінностей.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів закладів вищої освіти.


/Files/images/bbloteka/2019/P00113-162638(1).jpg

Mediachecing. Матеріали до занять. 9-11 класи.
О.Подоляк, К.Коваленко (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Посібник містить теоретичні відомості та практичні завдання з основ журналістики та медіаграмотності для учнів 9-11 класів. Учні навчаться відповідально і свідомо споживати і поширювати інформацію так, щоб не наразити себе та інших на небезпеку, не стати жертвою обману, відділити корисну інформацію від непотрібної чи шкідливої.


/Files/images/bbloteka/2019/P00109-101114(1).jpg

Фемінітиви. Матеріали до занять. 9-11 класи
Н. Коваль (2019р.)
(Серія "Бібліотека "Шкільного світу")

Навіть Сьогодні чимало мовних засобів сприяють "невидимості" жінки в мові та житті суспільства загалом. Ідеться найперше про так званий "загальний" чоловічий рід, коли ми пишемо "один на один" чи кажемо "пані професор", і навіть тоді, коли вживаємо займенники на кшталт "кожен, усякий, інший". Низка чинників, як історичних, релігійних, так і соціальних, спричинила до цієї "невидимості", хоча в слов'янських мовах разом із категорією роду розвинулась досить розгалужена система суфіксів для творення назв жінок, тобто фемінітивів. І, як показує практика, нове - це давно забуте старе, зокрема у випадку вживання фемінітивів в українській мові.Українська література. 10 клас: завдання, відповіді
Скоморовська Н.Б., Івасів Я.І.
(Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу")

Посібник містить завдання для самостійної роботи за творчістю І. Нечуя-Левицького, І. Карпенка-Карого, І. Франка, М. Коцюбинського, О. Кобилянської, Л. Українки, М. Вороного, О. Олеся, В. Винниченка, творча спадщина яких вивчається в 10 класі ЗЗСО. До завдань підготовлено відповіді, є стисла інформація про кожного з письменників.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів та допитливих учнів.


Уроки позакласного читання. 10 клас
Коновалова М.В., Рибальченко В.В.
(Бібліотека журналу "Зарубіжна література в школі")

У посібнику вміщено добірку планів-конспектів уроків позакласного читання із зарубіжної літератури для 10 класу. Наведені тут матеріали сприятимуть удосконаленню творчих здібностей та навичок аналізування композиції й художніх образів літературного твору, збагаченню світогляду, вихованню найкращих якостей особистості в умовах Нової української школи.
Для викладачів ЗЗСО та студентів педагогічних вишів відповідного фаху.

/Files/images/bbloteka/2018/20181101_131421.jpg
Українська мова. Морфологія. Прикметник. Займенник. Числівник. Підготовка до ЗНО
Уклад. Н.В. Сиротенко, Н.С. Перфілова

Посібник містить теоретичний матеріал, схеми, вправи та завдання в тестовій формі різного рівня складності з морфології. Посібник укладено відповідно до чинної програми з української мови для закладів загальної середньої освіти і програми ЗНО. Дібраний матеріал відзначається багатством і різноманітністю. До всіх вправ і завдань подано відповіді.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2018/20181008_101953 1.jpg
Українська мова. Морфологія. Іменник. Підготовка до ЗНО
Уклад. Н.В. Сиротенко, Н.С. Перфілова

Посібник містить теоретичний матеріал, схеми, вправи, завдання в тестовій формі різного рівня складності з морфології. Укладено відповідно до чинної програми з української мови для закладів загальної середньої освіти і програми ЗНО. Дібраний матеріал відзначається багатством і різноманітністю. До вправ і завдань подано відповіді.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (1,2018).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина 1,2

Упорядник - Свінтковська С. А.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для II семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (2,2018).jpg
Лексикологія. Фразеологія. Підготовка до ЗНО

Укладачі: Н. В. Сиротенко, Н. С. Перфілова
Посібник містить теоретичний матеріал, схеми, вправи та завдання в тестовій формі різного рівня складності з лексикології та фразеології. Видання укладено відповідно до чинної програми з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів і програми ЗНО–2018. До всіх вправ та завдань подано відповіді для зручності вчителя під час проведення уроків та якісної підготовки учнів до ЗНО із зазначених розділів мовознавства.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (3, 2018).jpg
Українська література. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр

Уклад. С. А. Свінтковська
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української літератури для I семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (7,2017).jpg
Лінгвістичні ігри у вивченні української мови

Автор: Єна Я. М
Збірник містить методичні розробки уроків української мови та позакласних заходів із використанням лінгвістичних ігор, які спрямовані на ефективне засвоєння й закріплення навчального матеріалу, розвиток творчих та індивідуальних здібностей учнів, виховання любові до рідної землі, свого народу, мови, літератури, культури. Автор розкриває методичну цінність гри як форми роботи на уроках словесності й ділиться досвідом застосування лінгвістичних ігор у професійній діяльності.
Збірник адресований учителям української мови та літератури, організаторам позакласної роботи, керівникам методичних об’єднань.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (11,2017).jpg
Українська мова. Диктанти. 11 клас

Автор: Кобцев Д. А.
Збірник вміщує короткі методичні поради вчителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів, тестові питання для оцінювання мовних знань і вмінь учнів та основні теоретичних відомостей з мови. 98 текстів для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів.Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 1 (2017).jpg
Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. ІІ семестр

Автори: А. М. Гричина, Н. В. Жуковська
Навчальний посібник складено за програмою нового Державного стандарту середньої освіти (зі змінами, внесеними 2015 року). Містить детальні розробки уроків з української літератури у 8 класі: уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, контролю знань. Запропоновано різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного класу й учня.
Розрахований на вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 2 (2017).jpg
Нестандартні уроки української мови і літератури

Автор: Перфілова Н. С.
Посібник містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5–7 класів.
Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації роботи, побудовані на засадах інтерактивного навчання, що сприяє творчому розвитку та пізнавальної активності школярів.
Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 5 (2017).jpg
Портретотворення в українській літературі. Частина І

Автор: Приходько І. Ф.
У книзі подано мікроаналіз портретотворення в українській прозі періоду ХІХ — поч. ХХІ століть як одного з важливих композиційних елементів художнього твору. Особливу увагу автор звертає на багатофункціональність і розмаїття типів та форм портретування для з’ясування своєрідності ідейно-естетичних засад та індивідуального стилю митця.
Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 3 (2017).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 5 клас. ІІ семестр. Частина І, ІІ
Автори: Алексєєнко Н. В., Бєлочук О. І. та інш.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для II семестру 5 класу, які ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.


/Files/images/bbloteka/2017/Ум (8, 2017).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр. Частина І, ІІ

Упорядник: Свінтковська С. А., Маленко О. О., Лаптієнко К. М.
Навчальний посібник містить орієнтоване календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови. Методичні розробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи – навчання школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (10, 2017).jpg
Українська мова. Диктанти. 10 клас

Автор: Кобцев Д. А
Збірник вміщує короткі методичні поради вчителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів, тестові питання для оцінювання мовних знань і вмінь учнів та основних теоретичних відомостей з мови. 107 текстів для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 1982