КНИЖКОВА ВИСТАВКА
"Українська мова та література"

/Files/images/bbloteka/2018/УМ (1,2018).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. ІІ семестр. Частина 1,2

Упорядник - Свінтковська С. А.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування, конспекти уроків з української мови для II семестру 6 класу відповідно до оновлених програм МОН України 2017 р. Методичні разробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (7,2017).jpg
Лінгвістичні ігри у вивченні української мови

Автор: Єна Я. М
Збірник містить методичні розробки уроків української мови та позакласних заходів із використанням лінгвістичних ігор, які спрямовані на ефективне засвоєння й закріплення навчального матеріалу, розвиток творчих та індивідуальних здібностей учнів, виховання любові до рідної землі, свого народу, мови, літератури, культури. Автор розкриває методичну цінність гри як форми роботи на уроках словесності й ділиться досвідом застосування лінгвістичних ігор у професійній діяльності.
Збірник адресований учителям української мови та літератури, організаторам позакласної роботи, керівникам методичних об’єднань.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (11,2017).jpg
Українська мова. Диктанти. 11 клас

Автор: Кобцев Д. А.
Збірник вміщує короткі методичні поради вчителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів, тестові питання для оцінювання мовних знань і вмінь учнів та основні теоретичних відомостей з мови. 98 текстів для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів.Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 1 (2017).jpg
Українська література. Конспекти уроків. 8 клас. ІІ семестр

Автори: А. М. Гричина, Н. В. Жуковська
Навчальний посібник складено за програмою нового Державного стандарту середньої освіти (зі змінами, внесеними 2015 року). Містить детальні розробки уроків з української літератури у 8 класі: уроки текстуального вивчення творів, позакласного читання, розвитку зв’язного мовлення, літератури рідного краю, контролю знань. Запропоновано різні форми і методи роботи, що мають на меті найкраще засвоєння учнями навчального матеріалу, індивідуальний підхід до кожного класу й учня.
Розрахований на вчителів української мови та літератури, керівників методичних об’єднань, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 2 (2017).jpg
Нестандартні уроки української мови і літератури

Автор: Перфілова Н. С.
Посібник містить конспекти нетрадиційних уроків з української мови та літератури для 5–7 класів.
Розроблені уроки відзначаються багатоваріантністю форм і методів організації роботи, побудовані на засадах інтерактивного навчання, що сприяє творчому розвитку та пізнавальної активності школярів.
Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 5 (2017).jpg
Портретотворення в українській літературі. Частина І

Автор: Приходько І. Ф.
У книзі подано мікроаналіз портретотворення в українській прозі періоду ХІХ — поч. ХХІ століть як одного з важливих композиційних елементів художнього твору. Особливу увагу автор звертає на багатофункціональність і розмаїття типів та форм портретування для з’ясування своєрідності ідейно-естетичних засад та індивідуального стилю митця.
Для учителів української мови і літератури, студентів філологічних факультетів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ 3 (2017).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 5 клас. ІІ семестр. Частина І, ІІ
Автори: Алексєєнко Н. В., Бєлочук О. І. та інш.
Навчальний посібник містить орієнтовне календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови для II семестру 5 класу, які ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи — навчити школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів, студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів.


/Files/images/bbloteka/2017/Ум (8, 2017).jpg
Українська мова. Конспекти уроків. 6 клас. І семестр. Частина І, ІІ

Упорядник: Свінтковська С. А., Маленко О. О., Лаптієнко К. М.
Навчальний посібник містить орієнтоване календарно-тематичне планування; конспекти уроків з української мови. Методичні розробки ґрунтуються на засадах компетентнісного, особистісно-орієнтованого і діяльнісного підходів до навчання та допоможуть учителям-словесникам реалізувати один із основних принципів сучасної школи – навчання школяра під керівництвом учителя здобувати знання.
Для вчителів української мови та літератури, методистів.

/Files/images/bbloteka/2017/УМ (10, 2017).jpg
Українська мова. Диктанти. 10 клас

Автор: Кобцев Д. А
Збірник вміщує короткі методичні поради вчителеві щодо проведення найпоширеніших у шкільній практиці видів диктантів, тестові питання для оцінювання мовних знань і вмінь учнів та основних теоретичних відомостей з мови. 107 текстів для різноманітних варіантів диктантів підпорядковано мовній і соціокультурній змістовим лініям чинної програми, що відобразилося в тематичному розподілі текстів. Мовний матеріал відібрано з урахуванням вікових можливостей та зацікавлень учнів.
Для вчителів-словесників, студентів філологічних факультетів, абітурієнтів, учнів.

Кiлькiсть переглядiв: 88